Kalite

Ürün ve hizmetlerimizi, müşteri odaklılık temel ilkesiyle; Afye kalite standartları çerçevesinde hammadde alımı, uluslararası sertifikasyon programlarının koşullarına bire bir uygun,  %100 etiket güvencesi olan doğru ürünler üretmek ve sunmak, hizmette kaliteyi, devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi sağlamaktır. Müşterilerini hastalandığında değil, sağlıklıyken de hastalıklardan koruyan ürünler geliştirmektir.

Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk bilinciyle, ürünlerimizin yaşam döngüsünün çevreyi en az etkileyecek şekilde planlanmasını, üretilmesini ve izlenmesini sağlamak, çalışanlarımız için sağlıklı, güvenilir çalışma ortamı oluşturmaktır.